TikTok-taktik

ROMMETVEIT. Når ein arrangerer TikTok-verkstad gjeld det å by på seg sjølv! I dag var me på HVL på Stord for å diskutera korleis me kan auka rekrutteringa til lærarutdanninga ved hjelp...