Blime davel!

STORD: Me badar i god energi når me filmar Blime-dansen med ulike einingar i Stord kommune denne månaden. Når både dansen og songen er smittsam, er det ikkje rart ein vert «sjukt»...