Premiere: Filmverkstadfilm

PREMIERE: Dagens premierefilm var ein kjapt sammansett kolasje av bakomfilmen-klipp frå laurdagens filmverkstad i kulturhuset. Nokon gongar treng ein ikkje tale for å fortelja historia. Her er bodskapen rett og slett at...