Premiere: – Sammen blir vi sterkere

Ny filmpremiere! Denne gangen er det en film som ledsager nyheten om at Bremnes Seashore blir medeier i Salmon Group, som er et nettverk av laks- og ørrettprodusenter langs norskekysten. For begge parter er det viktig å jobbe for en mer bærekraftig produksjon av mat. Det innebærer å utvikle mer bærekraftig fiskefór, sørge for bedre fiskehelse og levere et enda bedre produkt til miljø- og kvalitetsbevisste SALMA-kunder. – Sammen blir vi sterkere, sier Laila Knarvik i Bremnes Seashore, og det er gjennomgangsmelodien i filmen.